• CS
  • DE

Lesní divadlo Mlýny Kytlice

LESNÍ DIVADLO MLÝNY - historie a současnost

Lesní divadlo v Mlýnech patří historicky mezi nejvýznamnější přírodní divadla v Čechách. Tato unikátní divadla vznikala především v první polovině 20. století , a to v oblastech se zajímavým členitým terénem. A právě příhraniční krajina severních Čech a jižního Německa s bizarními pískovcovými masivy byla pro stavbu těchto divadel přímo ideální. Divadla v přírodním prostředí se stala ve své době nedílnou součástí kulturního života. Byla nesmírně populární a návštěvnost představení byla na dnešní poměry neuvěřitelně vysoká. Pamětníci hovoří, že například do Lesního divadla v Mlýnech pravidelně chodilo až 1000 lidí! V přírodních divadlech se hrály skutečně renomované kusy od renomovaných autorů; jezdila sem hrát ta nejlepší profesionální divadla, která zpravidla ve spolupráci s místními ochotníky uváděla velmi výpravné hry, přičemž dominantním žánrem byla opereta.

Lesní divadlo v Mlýnech bylo založeno v roce 1931 místním kuličem skla Franzem Marschnerem. Divadlo bylo typické svou malebností a romantickým pojetím. Na rozsáhlém jevišti vytvořeném zčásti na rostlém terénu a zčásti násypem s mohutnou opěrnou zdí byly postaveny dva roubené domky, u zadní skály stála palanda s altánkem a schodištěm vedoucím na dřevěné pódium. Ve skále za altánkem byl vyhlouben tunel a proti schodišti upravena průrva, kterými bylo možno projít za skálu. Pod jevištěm se nacházelo velké vybedněné orchestřiště. V ideálně situovaném protisvahu bylo rozlehlé hlediště s mnoha řadami dřevěných lavic s opěradly, v horní části a po stranách hlediště pak ještě pokračovaly terénní stupně pro diváky, kteří se nevešli na lavice.

Divadlo zahájilo svou činnost na letnice v roce 1931 působivou operetou. V průběhu 30. let se jeho popularita neustále zvyšovala; podle pamětníků se zde hrálo jednou týdně. K divadlu patřila i nedaleká výletní restaurace, kde Franz Marchner pořádal pravidelné taneční zábavy. Tento úspěšný vývoj byl bohužel násilně přerušen nástupem 2. světové války, během které byly zcela zničeny oba jevištní domky a silně poškozeny ostatní dřevěné konstrukce a lavice v hledišti. Po válce už se provoz bohužel obnovit nepodařilo; Franze Marschnera a jeho rodinu pak stihl tragický osud: jeho manželka byla v roce 1946 zabita a on sám s dcerou byli poté vystěhováni do Německa. Marschner zde pracoval jako lesní dělník ve Schwarzwaldu, a zahynul při práci. V této složitě tak Lesní divadlo v Mlýnech dál chátralo, pomalu zarůstalo a postupně upadalo v zapomenutí. Jen pár pamětníků si občas připomínalo, že tu kdysi stával slavný divadelní stánek.

První náznaky renesance tohoto divadla se objevily v počátcích 90. letech minulého století; v roce 1992 zde například hrála pražská divadelní skupina Harcovníci, v druhé polovině 90. letech dokonce vznikla nadějná iniciativa Obecního úřadu a Farního úřadu Kytlice a Lesů ČR a dalších jednotlivců obnovit činnost tohoto divadla, která bohužel nebyla dotažena do konce. Ke skutečné obnově Lesního divadla tak došlo až v roce 2003, kdy z iniciativy vedoucího Hudebního&divadelního spolku Kamenice, Karla Krejčího, s materiální podporou Obecního úřadu Kytlice a mnoha dalších institucí a jednotlivců se podařilo divadlo částečně zrekonstruovat a zahájit v něm trvalý provoz.

Od zahajovacího představení 19. července 2003 až do dnešního dne se v divadle uskutečnily desítky představení, na něž se přišlo podívat už několik tisíc diváků ze všech koutů republiky; průměrná návštěvnost se pohybuje mezi 60 a 70; nejvíce zvědaví byli samozřejmě na slavnostní zahajovací představení, kdy se jich sešlo přes 500! V současné době se počet představení za sezónu stabilizoval na 10 až 12.

Současný repertoár Lesního divadla tvoří především klasické komedie, pohádky pro děti a různé hudební pořady; divadlo slouží především pro chvíle pohodové zábavy a příjemného oddychu v krásném lesním prostředí.

 

 

 

^